04 Dec
04Dec

א – האות  א', מרמזת על המילה אני כי אני מרכז העשייה והאחריות מתחילה אצלי.
היא רומזת לנו שאחריות אינה מתחלקת. היא שייכת לאדם אחד - זה שלוקח אותה.
לא ניתן באמת להטילה על אדם אחר, עליו להסכים לקחתה


אח – אחרי שלקחתי אחריות על עצמי, אני יכולה להגדיל את המעגל ולקחת אחריות על אחי, הכוונה למעגל הראשון של האנשים שנמצאים מסביבי, הקרובים אליי.


אחר – במעגל השני נמצאים האנשים האחרים - אחרים משמעותיים יותר ואחרים רחוקים.
ההכרה באחרים הכרחית כשאנו לוקחים על עצמנו אחריות.


אחרי – ברגע שלקחתי אחריות על עצמי על הקרובים אלי ועל האחרים, כעת אני יכולה להוביל אחריי אנשים.


אחריו - על מנת שנוכל להוות חלק מזוג, צוות או חברה, עלינו להכיר בגבולות עצמנו, להשתמש בצניעות ולדעת גם לסמוך על האחר. "אחריו" מסמל את היכולת להקשיב לאחר, לקבל דעותיו, ללכת בעקבותיו ולקבל מרותו.


ולבסוף,

אחריות – היא מתחילה באות א’ ומסתיימת באות ת’. לשאת באחריות אומר לעשות את הדברים עד אחרון הפרטים, עם כל הכוונה, המשמעות וההשלכות.


* המקור מהרשת.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.