18 Feb
18Feb

כל אחד צריך ...
מישהו שיקשיב לו
להקשיב למישהו
להקשיב לעצמו


כל אחד צריך...
מישהו שיראה אותו
לראות את האחר
לראות את עצמו


כל אחד צריך...
מישהו שידאג לו
מישהו לדאוג לו
לדאוג לעצמו


כל אחד צריך...
מישהו לסמוך עליו
מישהו שיסמוך עליו
לסמוך על עצמו


כל אחד צריך...
להרגיש אהוב
לאהוב מישהו
לאהוב את עצמו


בואו נשאל את עצמינו,
איפה אנחנו נמצאים,
איפה אנחנו רוצים להיות
ומה עוד צריך לקרות כדי שנגיע לשם?


מחכה לשמוע את התשובות שלכם,
כאן,
או באימון אישי אצלי בקליניקה (או בזום).

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.