29 May
29May

אחת המשימות שאני פחות אוהבת בבית היא לקפל כביסה..⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
נתחיל מזה שאני לא מקפלת משהו (בלשון המעטה), נמשיך בזה שאחרי שאני משקיעה מאמצים בלקפל יפה, אז ברגע שהילדים בוחרים בגד מהארון, כל הערימות מתפרקות ושוב הארון מבולגן..⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
יום אחד (שכנראה לא היה לי כח לקפל את הכביסה) הייתי אמיצה במיוחד והודעתי לילדים (בני 9 וכמעט 12) שמהיום לכל אחד יחכה סל עם הבגדים הנקיים שלו, ושהם יקפלו וישימו בארון. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
כמובן שהיתה התנגדות ראשונית מצידם וגם אני לא הייתי בטוחה שזה יצליח – חששתי מאיך יראה הארון שלהם ולמה בעצם שאני לא אקפל - זה יהיה יותר מהר ויותר יעיל..⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
בפעמים הראשונות הראיתי להם איך אני מקפלת סוגי בגדים שונים ואיך אני מסדרת בארון (אני באמת ידועה כמקפלת לא דייקנית אבל היה לי חשוב שיבינו את הרעיון).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ובאמת יש שבועות שבהם הסלים עומדים מלאים במסדרון ואני כמעט מתחרטת על המהלך הזה או מתבאסת שאין לי איפה להסתיר את הבלאגן.. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ואז אני נזכרת שהתגברתי על הצורך שלי בסדר וארגון (בזמן שלי ובדרך שלי) ובמקום זה אני בוחרת לראות את הרווח שלהם בטווח הקצר (תחושת תרומה ומועילות) ובטווח הארוך (עצמאות ואחריות וחינוך לסדר).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
דרך אגב, היום כבר אין התנגדות בכלל, ולהפך, יש מקרים שבהם אני מציעה להם עזרה ואנחנו יושבים יחד לקפל והקיפול והסידור הופכים להיות זמן שלנו יחד ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ועל הדרך, אני אוהבת לראות איך כל אחד פיתח לעצמו שיטות קיפול, זמני קיפול ודרך ייחודית לסידור הבגדים בארון

ואם לא היה ברור עד עכשיו -אז בתחום הזה ללא ספק הגולם עלה על יוצרו ..

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.