מאימון לאיזון #פרואקטיביות


הבלוג שלי בנושא איזון ואימון

הבן שלי, תלמיד מצטיין, במועצת תלמידים ושחקן כדורסל קיבל 5 הפרעות בשבוע אחד!

בחירה