כוחו של הרגל

הרצאה מלאת ידע, כלים ושיטות לשינוי הרגלים בכל תחום!