A day at the Zoo(m)


30 Sep
30Sep
קום! יש לך זום!
תאכל, תשתי, תתארגנו מהר...
אפשר מים?
אני צריכה עזרה!
הדפסת לי את הדפים?
אני רעב
יש משהו לאכול?
עכשיו זה סינכרוני
עכשיו זה א- סינכרוני
עכשיו זה בעת הדעת
בעצם באופק
בעצם באתר
שלחו במייל
כתבו משהו בווטסאפ
אני גוועת
מתי אוכלים?
----
סתם רציתי לשתף..
אולי תזדהו 😊
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.