Be Brave

בחרתי לתלות את המשפט הזה בקליניקה שלי,

כדי להזכיר לעצמי כל יום אומץ נדרש לי כדי להמשיך

לעשות את כל הדברים שאני רוצה.

וגם כדי להזכיר לי כבר את כל מה

שעשיתי, שניסיתי, שחקרתי, שגיליתי.

-

כי לפעמים אנחנו כבר יודעות מה טוב לנו,

כבר בחרנו מה אנחנו רוצות לעשות

אבל אין לנו אומץ לעשות את זה.

אין לנו אומץ, כי אנחנו מפחדות מכל כך הרבה דברים

שאנחנו שוכחות למה בכלל רצינו להתחיל.

-

אני כאן כדי לעזור לך לפרק את הפחד ולייצר במקומו אומץ.

אומץ לעשות, לנסות, להעיז,

וגם לטעות, לחקור, לגלות ולהצליח.