פנינית דן טנצר - מאמנת אישית , מוסמכת לשכת המאמנים