Do what you love, Love what you Do

אם הייתי צריכה לסכם את הסוד לחיים מאושרים מבחינתי,

זה המשפט הזה.

כל מה שדיברתי עליו עד כה

אמור להכין אותך לזה.


כי מה המשמעות של חיים מלאי משמעות

אם לא לחיות את מה שאת מאמינה בו

אוהבת

מרגש אותך,

כדי שכל יום תקומי בתחושת סיפוק

בתחושת הגשמה

ובתחושת שליחות.


-----

אל תתפשרי על פחות מזה

אל תתפשרי על החלומות שלך

תבחרי בטוב, תבחרי בך

תוודאי שאת עושה רק מה שאת אוהבת ושאת אוהבת מה שאת עושה