Everything Is a choice

כל מה שאנחנו עושים הוא בחירה.

כל מה שאנחנו לא עושים הוא בחירה.

כל מה שאנחנו אומרים הוא בחירה.

כל מה שאנחנו לא אומרים הוא בחירה.

לפי אדלר, יש לנו אפילו בחירה לגבי הרגשות שלנו.

בחירה היא זכות בסיסית

שקיימת תמיד,

גם כשנראה שאין לנו אפשרות בחירה,

תמיד יש לפחות עוד אפשרות אחת.

-

בחרתי לתלות את המשפט הזה בכניסה לקליניקה שלי

כי בחירה היא אחד הערכים שאני מאמינה בו.

אני מאמינה שאם בחרת להגיע לאימון

כבר עשית בחירה נכונה.

בחרת בשינוי

בחרת לזוז

בחרת לבחור מחדש

בחרת בעצמך

ובחרת לעשות את הדברים שחשובים לך.